Tannimplantat

Vi bruker Straumann eller Nobel Biocare som har produsert tannimplantat siden 1960-talet, og er markedsledende. Pasienter som har mistet tenner på grunn av for eksempel tannsykdom eller ulykke, har krav på trygderefusjon ved tannbehandling. Jeg er godkjent av HELFO (folketrygden) for å utføre implantatbehandling på pasienter som er berettiget til økonomisk støtte fra HELFO. Jeg utfører den protetiske delen av behandlingen og har kolleger som som gjør den kirurgiske delen. Jeg har direkteoppgjør med HELFO, noe som betyr at du som pasient slipper å gjøre noe, du betaler egenandelen og vi

ordner alt med HELFO. 

Før

Etter