Kroner og bro

Kroner

Dersom en tann er sterkt skadet og mye av tannsubstansen har gått tapt, kan det være vanskelig å reparere den tilfredsstillende med vanlig fylling.

Da kan det være aktuelt å lage en krone.

Hvordan foregår det?

Kroner lages individuelt for hver pasient. Først foretas en perparartion (sliping) av tannen. Deretter tar tannlegen en scanning av tannen. Utefra scanningen fremstiller tannteknikkern en krone. Til slutt limes kronen fast til tannen hos tannlegen.

Stift

I blant er tannen så skadet og kort at den ikke kan bære en krone. Da kan tannlegen forlenge tannen med en stift.

Stiften settes fast inne i roten og tannen må da være rotfylt. På stiften kan det deretter festes en krone.

Bro

Manglende tann kan erstattes ved å lage en tannbro, implantat eller protese. Når en bro tilvirkes må den kunstige tannen festes på nabotennene. Disse må da slipes til.

Det tas avtrykk/scanning som sendes til tannteknikker som fremstiller broen. Broen sementeres på plass med sement. Dersom nabotennene skulle være i perfekt stand er det synd å slipe på disse, da er et implantat et bra behandlingsalternativ.